Croatia Radio Sunce
Radio Sunce
OFFLINE LIVE

Radio Sunce

Country: Croatia
Genres : newstalk

Radio Sunce je projekt Županijske lige protiv raka – Split. Namjena radio stanice je da bude prepoznata i priznata kao radijska postaja zajednice kojoj služi, prvenstveno zbog svog obrazovnog karaktera, a u funkciji civilnog društva, te da inicira i potiče pozitivne društvene promjene, težeći k uspostavi ravnopravnog sustava poštivanja ljudskih vrijednosti. Pokaži više

Radio Sunce reviews :

No reviews added yet. Be the first to add a review for the station.

Leave a review