Croatia Radio 92 FM
Radio 92 FM
OFFLINE LIVE

Radio 92 FM

Radio 92FM usmjeren je gotovo u cijelosti na lokalni sadržaj, ali program će uključivati i sve temeljne informativno-obrazovne sadržaje koji su od specifičnog i relevantnog značenja ili interesa za slušatelje na tom koncesijskom području.

Radio 92 FM reviews :

No reviews added yet. Be the first to add a review for the station.

Leave a review