Macedonia Radio Demir Hisar
Radio Demir Hisar
OFFLINE LIVE

Radio Demir Hisar

Country: Macedonia
Genres : newstalkvariety

Радио Демир Хисар е интернет радио кое продуцира и споделува музички и информативни содржини кои се достапни на http://rdh.mk/ Поведени од фактот дека е ограничен просторот во кој младите можат да се изразат, креираме медиум кој е отворена станица за промоција на младинската, културната и креативната заедница. Радио Демир Хисар е алтернативен онлајн медиум кој преку продукција на независни и објективни програмски содржини, водени токму од млади автори, ќе се обиде да понуди квалитет, диверзитет и етичност во младинското информирање, со цел да се развијат дискусии кои ќе бидат од корист за младата генерација. Нашата целна публика се сите млади луѓе и сите граѓани чиј интерес е да бидат информирани за статусот на младите во општеството и кои сакаат негово подобрување.

Radio Demir Hisar reviews :

No reviews added yet. Be the first to add a review for the station.

Leave a review