Legazpi - Radio Stations

PBN Broadcasting Network – DZGB Bombo Radyo Legazpi 97.1 OKFM Legazpi – DWGB