Nepal TLIG Radio Nepali
TLIG Radio Nepali
OFFLINE LIVE

TLIG Radio Nepali

Country: Nepal

सन् १९८५ देखि प्रभु येशुबाट भसुलाले प्राप्त गर्नुभएका सन्देशहरु “ईश्वरमा सत्य जीवन” रेडियो मार्फत प्रसारण हुने गर्दछ ।

TLIG Radio Nepali reviews :

No reviews added yet. Be the first to add a review for the station.

Leave a review