Bulgaria Magic FM
Magic FM
OFFLINE LIVE

Magic FM

Най-добрата музика.Magic FM е неполитическа, търговска радиостанция, ориентирана към широка аудитория на възраст между 20 и 60 години. Каналът е на софийския пазар от средата на 2001 г. Започва като "Атлантик", а от април 2010 г. променя името си на Magic FM, но запазва изцяло програмните си характеристики и цялостното си звучене.

Magic FM reviews :

No reviews added yet. Be the first to add a review for the station.

Leave a review