Norway Gimlekollen Radio
Gimlekollen Radio
OFFLINE LIVE

Gimlekollen Radio

Country: Norway

Foreningen har som formål å drive lokalradioen Gimlekollen Radio i Kristiansand kommune. Radioen skal sende et bredt spekter av programmer fra kirke- og kristenliv, samt allmenne programmer forankret i lokalmiljøet. Programvirksomheten kan rette seg mot den generelle befolkning og mot spesielle lyttergrupper. Foreningen har ikke økonomisk vinning som erverv. Driften skal baseres på innsamlede midler, samt tiltak som generere gaver og tilskudd.

Gimlekollen Radio reviews :

No reviews added yet. Be the first to add a review for the station.

Leave a review