Albania Burimi Jetes
Burimi Jetes
OFFLINE LIVE

Burimi Jetes

Country: Albania
Genres : islamictalk

Faqe islame shqip-Sipas parimeve te Kuranit dhe Sunetit bazuar ne interpretimin e dijetareve te Ehli Sunetit dhe Xhematit te te gjitha koherave te umetit.

Burimi Jetes reviews :

No reviews added yet. Be the first to add a review for the station.

Leave a review