Bulgaria Астра Плюс
Астра Плюс
OFFLINE LIVE

Астра Плюс

Country: Bulgaria
Genres : hitspoptalk

Програмата на радио „Астра плюс” стартира на 1 януари 1998 година. Тя се осъществява след спечелване на проект по ПРОГРАМА „МЕДИИ” на Фондация „Отворено общество”, която финансира цялостното техническо оборудване и пускането в експлоатация на радио „Астра плюс”. Основните цели, заложени в проекта са- подпомагане, развитие и утвърждаване на гражданското общество и свободата на словото в българските медии. Конкретната дейност на проекта е създаване на частна, независима радиостанция в град Дупница, която да обслужва интересите на обществото и да работи за утвърждаване плурализма и демократичните принципи.

Астра Плюс reviews :

No reviews added yet. Be the first to add a review for the station.

Leave a review