Reno - Radio Stations

100.1 The X – KTHX-FM 94.9/95.1 The Wolf – K236CN 105.7 KOZZ – KOZZ-FM