Ottawa - Radio Stations

92.3 Jack FM – VF8013 106.1 CHEZ – CHEZ-FM WOW 97.1 – CHLX-FM Vincy Internet Radio Unique FM – CJFO-FM TSN 1200 Ottawa – CFGO Sunny Radio Riddim WSM Radio Rebel 101.7 – CIDG-FM ReaktorRoom Radio Globo Italia Pure Country 94 – CKKL-FM Nobodies Radio Station: Heavy Rock Radio NewsTalk 580 – CFRA Majic 100.3... [ View Station ]