Medford - Radio Stations

95.7 KBOY – KBOY-FM 93.7 Now-FM – KTMT-FM