Floydada - Radio Stations

106.1 Flip-FM – KFLP-FM