Alexandria - Radio Stations

100.3 KRRV – KRRV-FM 96.9 KZMZ – KZMZ